Jak wiadomo, koronawirus wywrócił całą światową gospodarkę do góry nogami. Bank Światowy przewiduje, że gospodarka  w 2020 r zmaleje o 4,5%  w Europie a w Polsce o 4,2%. Tak gwałtowne spadki (dużo gwałtowniejsze niż w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2010 oznaczają ogromny spadek wolumenów towarów obsługiwanych przez firmy logistyczne, spedycyjne i transportowe. Część z nich stanęła na krawędzi bankructwa, część z nich już upadła. Podsumowując jesdnym słowem – jest niewesoło.

W biznesie transportowym zarówno od strony usługodawcy jak i klienta kupującego usługę transportową niezwykle istotną rzeczą jest możliwość przewidzenia, w jakim kierunku wolumeny rozwiną się w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Rozwój wolumenów i zapotrzebowania rynku ma wpływ zarówno na ceny usług transportowych jak i dostępność floty transportowej. Możliwość przewidzenia rozwoju sytuacji w czasie, kiedy przewidywania operate na danych historycznych nie mają racji bytu jest wiele warta.

Na przeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi Transportation Expert Panel – w skrócie TEP.  TEP jest gremium ekspertów z branży transportowej i spedycyjnej, które prowadzi regularne badania rynkowe na temat oczekiwań rozwoju podaży i popytu na usługi transportowe na całym świecie w zakresie transportu drogowego, morskiego, lotniczego i intermodalnego. Badania rynkowe TEP są prowadzone praktycznie w trybie ciągłym a raporty z wynikami badań publikowane są co miesiąc. Obecnie gremium espertów TEP liczy blisko 300 osób z 60 krajów (stan na sierpień 2020).

Podczas prowadzonych badań eksperci zrzeszeni w Transportation Expert Panel wypowiadają się na temat oczekiwań rozwoju i wolumenu i dostępności środków transportu na 26 ogólnych kierunkach transportowych – tzw. „Tradelines”. Przykładowe Tradelines to: „Sea Freight Asia Europe / Europe Asia”, „Road Freight Groupage Europe”, „Intermodal New Silk Road” i ponad 20 innych. Po otworzeniu określonego Tradeline możemy zejść do poziomu określonego kraju i zapoznać się z opinią ekspertów TEP czy wolumen transportowy na przykład w zakresie drobnicy międzynarodowej w Polsce będzie rosnąć, maleć, czy pozostanie stabilny. Analogicznie jeśli chodzi o podaż środków transportu. Oto grafika obrazująca opinie ekspertów TEP w zakresie rozwoju zainteresowania klientów usługami transportu drogowego drobnicowego w Polsce z podziałem na perspektywę krótkookresową – 6 tygodni, średniookresową – 3 miesiące oraz długoterminową – powyżej trzech miesięcy:

 

 

Widzimy z niej, że aż 75% ekspertów z branży transportowej przewiduje wzrost zainteresowania rynku transportami drobnicowymi w ciągu najbliższych sześciu tygodni.

Raport Transportation Expert Panel

Wyniki badań Transportation Expert Panel są publikowane w Internecie, na stronie www.tep-global.com Uzyskanie pełnego raportu TEP lub wyników badań dotyczących poszczególnych Tradelines jest bardzo proste. Raport całościowy, jak też wyniki badań wszystkich Tradelines można uzyskać ze strony internetowej TEP, można również  posłużyć się następującym linkiem:

https://app.tep-global.com/clients/registrations?ref=b6561c93-d426-4f9a-b631-31e7382bd2ee&src=affiliate

Raport jest płatny a jego cena jest uzależniona od okresu subskrypcji oraz ilości zaabonowanych Tradelines a ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie (stan na sierpień 2020).