Właściwa sieć dystrybucyjna jest podstawą skutecznej obsługi klienta i budowania przewagi konkurencyjnej. Ze względu na nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, wymagania klientów, rozwój infrastruktury drogowej i logistycznej każda sieć dystrybucyjna powinna być regularnie weryfikowana i optymalizowana.  Polecam Państwu moje usługi: optymalizacje sieci dystrybucyjnych. Optymalizacje mogą być realizowane w następujących zakresach:

 • analiza obecnych lokalizacji terminali dystrybucyjnych
 • wyznaczanie alternatywnych lokalizacji terminali
 • obliczanie optymalnej ilości terminali
 • projektowanie połączeń pomiędzy terminalami
 • wyznaczanie obszarów dystrybucyjnych z danej sieci terminali
 • obliczanie właściwej wielkości terminali
 • obliczanie niezbędnych zasobów ludzkich i sprzętowych do obsługi przesyłek
 • wyznaczenie właściwych miejsc wysyłek

Dzięki współpracy ze mną będą Państwo mogli określić i wyznaczyć wiele parametrów wpływających zarówno na koszty dystrybucji, jak i na poziom obsługi klientów.  Do takich parametrów można zaliczyć na przykład:

 • maksymalną lub średnią odległość terminali przeładunkowych od klientów
 • obliczyć przewidywalny koszt dystrybucji z danego terminala
 • przeprowadzić estymację kosztową całości sieci dystrybucyjnej  w różnych wariantach
 • lead time pomiędzy wysyłką przesyłek a ich dostawą do odbiorców
 • przeprowadzić estymację sieci dystrybucyjnej w przypadku znaczącego wzrostu lub spadku wolumenów
 • odpowiednie zbilansowanie sieci dystrybucyjnej w celu uniknięcia pustych przebiegów
 • utrzymanie określonego czasu pracy kierowców

 

Optymalizacje sieci dystrybucyjnych są przeprowadzane przy użyciu specjalistycznych aplikacji. Ponieważ posiadam odpowiednią praktykę zawodową w dystrybucji, więc znam jej praktyczne zagadnienia. Pomogę Państwu w implementacji ustalonych rozwiązań, czyli np. w identyfikacji właściwych fizycznych miejsc przeładunków, ich zaplanowaniem i organizacją oraz  negocjacjami umów najmu.

Optymalna sieć dystrybucyjna to sieć zbilansowana a więc przewożąca zbliżoną ilość ładunków we wszystkich kierunkach. Można to osiągnąć poprzez właściwe ustalenie zapasów magazynowych w poszczególnych magazynach czy terminalach, zarządzanie opakowaniami zwrotnymi czy też pozyskiwanie zleceń od innych firm.  Chętnie pomogę osiągnąć Państwu oczekiwane rezultaty!