Moim pierwszym rozmówcą jest osoba, którą warto znać. Człowiek, na którego pomoc liczymy w momentach krytycznych – gdy nie widzimy możliwości dalszego rozwoju w obecnej firmie, gdy zderzamy się ze „szklanym sufitem” lub z toksycznym szefem.  Ten, która zna wszystkich, których trzeba znać. Nie będąc…