Kategorie

Używając tej strony, akceptujesz zasady polityki prywatności i cookies

Do pobrania

W tej sekcji będziecie mogli znaleźć pliki pomocne w codziennej pracy logistyka. Są one dostępne do pobierania bez opłat i jakichkolwiek zobowiązań.  Mam nadzieję, że okażą się one dla Was przydatne.

Kwestionariusz logistyczny

Kwestionariusz logistyczny dostępny do darmowego pobrania tutaj przedstawia zasób informacji niezbędnych dla operatora logistycznego w celu przygotowania pełnowartościowej oferty obsługi magazynowej. Z własnego doświadczenia wiem, że niewiele firm decydujących się na outsourcing logistyczny będzie w stanie dostarczyć tak szczegółowe dane.

Załączony kwestionariusz dobrze się sprawdzi w wypadku logistyki magazynowej wyrobów gotowych, przede wszystkim w sektorach FMCG / Retail, przemysłowym, elektroniki użytkowej i motoryzacyjnym (Aftermarket). Natomiast stosowanie kwestionariusza w celu pozyskania danych dot. obsługi logistycznej na terenie zakładu produkcyjnego będzie bardzo mocno ograniczone.

Zostawiam kwestionariusz logistyczny bez zabezpieczeń poszczególnych komórek i formuł przed Waszą edycją. Być może w poszczególnych przypadkach, z którymi będziecie mieli do czynienia w praktyce pojawią się nowe elementy, które nie zostały przeze mnie uwzględnione w kwestionariuszu. Zostawiam Wam wolną drogę do jego adaptacji ściśle do Waszych potrzeb. Potraktujmy go jako punkt wyjścia.

Lista kontrolna do weryfikacji ofert operatorów logistycznych

Lista kontrolna zawiera listę pięćdziesięciu punktów, na które należy zwrócić uwagę przy ocenie oferty operatora logistycznego. Na każde pytanie można odpowiedzieć tak / nie. Ponieważ dla każdego klienta ważne mogą być nieco inne elementy, plik nie zawiera punktacji ani sugerowanej wartości odpowiednich pozycji.