Kategorie

Używając tej strony, akceptujesz zasady polityki prywatności i cookies

Ostatnie

Oferta, Strategia łańcucha dostaw

Demand planning

Jednym z najważniejszych wyzwań w łańcuchu dostaw jest właściwe zaplanowanie zapasów magazynowych. Dotyczy to zarówno firm handlowych i wyrobów gotowych, jak też firm produkcyjnych i magazynów surowców czy komponentów.  Właściwy poziom zapasów magazynowych pozwala na płynne zaopatrywanie klientów, utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta i elastyczne…

Oferta

Wybór operatora logistycznego

Wybór operatora logistycznego jest kluczowy dla firmy podejmującej decyzję o outsourcingu logistyki. Decyzja o tym, któremu operatorowi powierzyć obsługę naszej logistyki jest bardzo poważna. Może ona rzutować na kształt łańcucha dostaw firmy przez wiele lat, dlatego wybór właściwego operatora powinien być przeprowadzony bardzo starannie. Z…

Oferta

Optymalizacje logistyki

Dla wielu firm ich magazyn postrzegany jedynie jako niezbędny koszt. Tymczasem magazyn i szerzej rozumiany łańcuch dostaw może być elementem tworzącym przewagę konkurencyjnym. W takich sytuacjach niezbędne są optymalizacje logistyki. Pomagam moim klientom w przekształceniu ich łańcucha dostaw z centrum kosztowego do miejsca budowania przewagi…

Oferta

Optymalizacje sieci dystrybucyjnych

Właściwa sieć dystrybucyjna jest podstawą skutecznej obsługi klienta i budowania przewagi konkurencyjnej. Ze względu na nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, wymagania klientów, rozwój infrastruktury drogowej i logistycznej każda sieć dystrybucyjna powinna być regularnie weryfikowana i optymalizowana.  Polecam Państwu moje usługi: optymalizacje sieci dystrybucyjnych. Optymalizacje mogą…

Strategia łańcucha dostaw

Planowanie sieci dystrybucyjnej

Ten artykuł jest dedykowany firmom planującym optymalizację lub budowę od podstaw własnych sieci dystrybucyjnych. Pominiemy tu aspekty takie jak wybór, czy dystrybucję swoich przesyłek realizować samodzielnie, czy zaangażować w niego zewnętrznego operatora spedycyjnego, czy dystrybucję prowadzić własną czy wynajętą flotą magazynową, itd. Bardziej skupimy się…

Strategia łańcucha dostaw

Czy outsourcing logistyczny jest tańszy niż własne zarządzanie magazynem?

Często jestem pytany, czy outsourcing logistyczny jest tańszy od własnych operacji magazynowych firmy handlowej lub produkcyjnej.  Czasami słyszę opinię, że obsługa magazynu prowadzona przez zewnętrznego, wyspecjalizowanego operatora logistycznego nie może być tańsza niż własna logistyka, ponieważ operator ponosi takie same koszty operacji a jeszcze musi…

Oferta

Tłumaczenia logistyczne polsko – niemieckie i niemiecko polskie

Oferuję Państwu pomoc w zakresie profesjonalnych tłumaczeń niemiecko – polskich i polsko niemieckich, w szczególności  związanych z logistyką, transportem i spedycją.  Oferuję tłumaczenia takich dokumentów, jak: przetargi na usługi logistyczne lub transportowe opisy wymagań – tzw. „Lastenheft” oferty dla firm niemieckojęzycznych prezentacje na spotkania handlowe…