Wybór operatora logistycznego jest kluczowy dla firmy podejmującej decyzję o outsourcingu logistyki. Decyzja o tym, któremu operatorowi powierzyć obsługę naszej logistyki jest bardzo poważna. Może ona rzutować na kształt łańcucha dostaw firmy przez wiele lat, dlatego wybór właściwego operatora powinien być przeprowadzony bardzo starannie. Z tego względu decyzja o tym, któremu z operatorów powierzyć obsługę zapasu magazynowego jest decyzją o wymiarze strategicznym.

Wiele firm nie ma doświadczenia we współpracy z zewnętrznym operatorem, dlatego polecam moją pomoc w  projektach zakładających wybór operatora logistycznego. W ramach współpracy przeprowadzę Państwa przez cały proces przetargu na usługi logistyczne, na który składają się następujące działania:

 • propozycja długiej listy operatorów logistycznych zaproszonych do fazy RFI (Request for Information)
 • przygotowanie dokumentu RFI
 • ocena otrzymanych odpowiedzi i wybór operatorów zaproszonych do przetargu
 • przygotowanie dokumentu RFQ (Request for Quotation)
 • ocena uzyskanych ofert
 • rozmowy z oferentami w celu uzyskania wszystkich wyjaśnień do złożonych ofert
 • ocena zdolności operacyjnej danego operatora logistycznego
 • porównanie ofert pod względem jakościowym i finansowym
 • wybór krótkiej listy oferentów
 • negocjacje handlowe
 • wybór finałowej grupy operatorów
 • końcowe negocjacje
 • przygotowanie umowy handlowej między klientem a operatorem logistycznym
 • negocjacje umowy
 • ostateczny wybór operatora logistycznego
 • ustalenie systemu KPI

Decyzja o wyborze konkretnych firm na krótką listę a następnie finalnego partnera jest zawsze podejmowana przez klienta. Moją rolą jako konsultanta jest rzetelne porównanie ofert i przedstawienie Państwu plusy i minusy każdej oferty, podczas gdy decyzje są podejmowane przez Państwa. W ten sposób zachowują Państwo kontrolę nad każdym etapem projektu, jednocześnie mając cały czas wsparcie eksperckie.

Moim atutem jest ponad dwudziestoletnia kariera zawodowa w firmach logistycznych, podczas której sam wielokrotnie składałem oferty obsługi logistycznej i negocjowałem kontrakty logistyczne w imieniu operatorów. Wiem doskonale jak myślą i działają operatorzy logistyczni. Które elementy oferty czy umowy można negocjować a które są nie do ruszenia, a także jak rozpoznać przewagę konkurencyjną jednego operatora nad innym. Co zawrzeć w umowie z operatorem logistycznym, aby nie stać się od niego uzależnionym. Jak kontrolować realizację umowy.

Zapraszam do korzystania z moich usług.