Jednym z najważniejszych wyzwań w łańcuchu dostaw jest właściwe zaplanowanie zapasów magazynowych. Dotyczy to zarówno firm handlowych i wyrobów gotowych, jak też firm produkcyjnych i magazynów surowców czy komponentów.  Właściwy poziom zapasów magazynowych pozwala na płynne zaopatrywanie klientów, utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta i elastyczne działanie w przypadku wahań wolumenów. Niewłaściwy poziom zapasów magazynowych to albo przerwy w  zaopatrywaniu klientów albo zamrożone środki finansowe w zapasie magazynowym i wyższe koszty logistyczne.

Zaplanowanie optymalnego poziomu magazynowego w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym i do tego w rzeczywistości cały czas jeszcze dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa to niewątpliwie ogromne wyzwanie, szczególnie jeśli zapas magazynowy liczy tysiące indeksów.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi system komputerowy Nadii służący do planowania zapasów magazynowych w dynamicznym środowisku, podlegającym ciągłym zmianom oraz wahaniom sprzedaży.

Nadii jest systemem pozwalającym za zaplonowanie właściwego zapasu magazynowego dla nieograniczonej ilości indeksów. W celu ułatwienia zarządzania stokiem magazynowym indeksy są pogrupowane zgodnie z podziałem stosowanym w danej firmie wg rodzajów czy grup produktów. Nadii oblicza właściwy poziom zapasów magazynowych na podstawie danych historycznych i prognoz sprzedaży uwzględniając przy tym akcje wspierające sprzedaż, jak np. promocje czy wyprzedaże.

Nadii to rozwiązanie, przynoszące jego użytkownikom konkretne, bardzo wymierne korzyści, czyli:

  • Dokładne prognozy wysokości zapasów magazynowych
  • Uwolnienie kapitału klienta wynikającego z zamrożenia środków finansowych w zbyt wysokim zapasie magazynowym
  • Redukcja kosztów logistycznych
  • Utrzymanie na wysokim poziomie lub podwyższenie poziomu obsługi klienta

Za kalkulacjami poziomu zapasu magazynowego stoi sztuczna inteligencja i machine learning. Aby Nadii mogło właściwie obliczać poziom stoku magazynowego, niezbędny jest okres dwóch do trzech miesięcy, podczas którego system będzie analizował bieżące zmiany zapasu oraz porównywał je z danymi historycznymi. Na tej podstawie, po okresie uczenia, Nadii będzie w stanie wskazać z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa optymalny poziom zapasów.

Nadii posiada również szereg funkcji dodatkowych. Na podstawie danych logistycznych produktów oraz czasu realizacji dostaw, Nadii automatycznie podpowiada kiedy złożyć zamówienie na dany produkt oraz jaką ilość produktu należy zamówić, aby ten wcześniej skalkulowany, optymalny poziom zapasów magazynowych mógł zostać osiągnięty. Obliczanie i generowanie zamówień ma funkcję podpowiedzi dla planisty, z której może on skorzystać, lub nie. Ostatecznej decyzji, czy i jak dużą dostawę określonego produktu należy zamówić, podejmuje planista a nie system.