Kształtowanie strategii logistycznej czy też dystrybucyjnej to sprawa krytyczna dla każdego przedsiębiorstwa. Polski rynek już należy do najbardziej konkurencyjnych a wymagania klientów rosną jeszcze bardziej.  W środowisku nieustannej presji konkurencji oraz kosztów, strategia logistyczna może dodać skrzydeł firmie albo ją pogrążyć. Co z tego, że nasze produkty są świetne i jest na nie rynek, jeśli połowę marży zjadają koszty magazynowania i transportu? Nie ma takiego gracza na rynku, który w dłuższej perspektywie przetrwałby taką sytuację.

Z tego względu warto jest mieć narzędzia, które planowanie łańcucha dostaw wspomogają i ułatwiają. Idealnie na poziomie zarówno strategicznym jak i operacyjnym.

Zarządzanie łańcuchem dostaw to na pewnym poziomie zarządzanie danymi. Gdzie – w której części Polski, regionu czy Europy znajdują się największe skupiska naszych klientów? Jaki lead time dostaw są w stanie zaakceptować?  Czy są określone obszary geograficzne, do których wysyłamy przede wszystkim przesyłki pełnopaletowe lub całopojazdowe, podczas gdy do innych na ogół wysyłane są palety mieszane lub paczki? W którym regionie generujemy największe a w którym najmniejsze obroty? Czy niskie obroty na danym obszarze wynikają z tego, że jest tam silnie osadzona konkurencja, czy może każemy tamtejszym klientom za długo czekać na nasze dostawy? To oczywiście tylko kilka pytań, na które musimy znaleźć odpowiedzi planując lub optymalizując sieć dystrybucji.

Zadanie to będzie z pewnością dużo łatwiejsze, jeśli będziemy posiadać wsparcie w postaci rozwiązania informatycznego. Właściwe lub niewłaściwe rozlokowanie terminali przeładunkowych może przesądzić o sukcesie lub o porażce dystrybucji zarówno pod względem kosztowym jak i terminowości dostaw. Ciągle rosnące koszty transportu i jednoczesny brak kierowców niestety nie zostawiają praktycznie żadnego marginesu błędu. A oczekiwania klientów tylko rosną…

Mogę i chciałbym Państwu pomóc w budowaniu Państwa sieci dystrybucyjnych. We współpracy ze szwajcarską firmą Log-hub oferuję Państwu bardzo wydajne a jednocześnie niezwykle proste w instalacji i użytkowaniu narzędzie analityczne służące do planowania i zarządzania łańcuchem dostaw.

Rozwiązanie to nazywa się po prostu Supply Chain Applications i jest pakietem aplikacji służących między innymi do:

  • planowania optymalnej lokalizacji terminali i magazynów na podstawie geograficznego rozlokowania miejsc dostaw przesyłek i strumieni zasilającej magazyny czy  terminale
  • wizualizacji łańcucha dostaw w postaci map – np. obecnych przepływów przesyłek, rozlokowania klientów, mapowania obszarów wg zadanych kryteriów, itp.
  • prognozowania czy to stanów magazynowych, czy zapotrzebowania na określone produkty
  • planowania i optymalizacji transportu z uwzględnieniem ładowności samochodów, rozlokowania punktów załadunków i rozładunków
  • obrazowania i symulacji danych w postaci wykresów, tabel i map

Rozwiązanie Log-hub jest o tyle ciekawe, że nie wymaga skomplikowanej i czasochłonnej implementacji ani inwestycji.  W zasadzie jedyne narzędzia niezbędne do instalacji Supply Chain Applications to komputer z pakietem MS Office i dostęp do internetu.

Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość:  relacja między wartością pakietu Supply Chain Applications a jego ceną jest rewelacyjna.

Zapraszam do kontaktu!