Zjawisko „logistyka kontraktowa” występuje wówczas, gdy firma handlowa bądź produkcyjna zatrudnia zewnętrznego podwykonawcę w celu fizycznego zarządzania swoim zapasem magazynowym. Na ogół zarządzanie zapasami magazynowymi dotyczy wyrobów gotowych. Wykonawca przejmujący zarządzanie zapasem magazynowym jest powszechnie określany jako operator logistyczny. W języku angielskim operator logistyczny jest określany jako „Logistics Service Provider” – w skrócie LSP lub „Third Party Logistics”, czyli 3PL. Skróty LSP i 3PL coraz częściej występują również w polskim „żargonie logistycznym”.

 

Zadania operatora logistycznego

W klasycznym wypadku operator logistyczny przejmuje odpowiedzialność za fizyczne magazynowanie produktów klienta i realizację operacji magazynowych, np. przyjmowanie dostaw nowych produktów i ich właściwe magazynowanie. W kolejnym kroku operator logistyczny realizuje wysyłki bądź wydania produktów z magazynu do odbiorców wskazanych przez klienta. Proces realizacji wysyłki lub wydania produktów z magazynu obejmuje zazwyczaj szereg czynności takich jak pobranie właściwych produktów z lokalizacji składowych, ich odpowiednie spakowanie dla celów wysyłki, oznakowanie jednostki wysyłkowej odpowiednią etykietą transportową i wydanie uprzednio spakowanych przesyłek przewoźnikowi. Niektórzy operatorzy logistyczni oferują również usługę dystrybucji przesyłek do odbiorców.

Operator logistyczny realizuje często również inne działania wspierające proces wysyłki produktów. Do takich działań należą na przykład wydruk dokumentów przewozowych lub faktur, dołączanie do produktów kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi czy też gadżetów reklamowych. Ponadto obowiązkiem operatora logistycznego jest ciągłe monitorowanie i raportowanie klientowi stanu magazynowego, ilości i rodzaju wydanych i przyjętych produktów, potwierdzanie przyjęcia dostaw produktów łącznie ze zgłaszaniem rozbieżności pomiędzy faktycznym a oczekiwanym stanem dostawy. Operator logistyczny dokonuje również regularnych inwentaryzacji stanu magazynowego, przyjmuje zwroty produktów od odbiorców, kontroluje i raportuje stan opakowań transportowych (np. palet, boksów czy też kartonów).

Należy zaznaczyć, że operator logistyczny nie wchodzi w posiadanie produktów zarządzanych przez siebie. Operator logistyczny nie jest dystrybutorem produktów w sensie handlowym. Własność produktów pozostaje po stronie klienta.

Opisany powyżej model współpracy polegający na obsłudze wyrobów gotowych jest najczęściej występującym na polskim rynku. Jest szereg firm, które zlecają operatorom logistycznym konsolidację materiałów produkcyjnych, operacje na terenie własnych zakładów produkcyjnych, prowadzenie magazynów przeładunkowych, itp. Każdy z tych przykładów ma swoją specyfikę i jest tematem na osobny artykuł.